หน้าหลัก
financial

ดูข้อมูลเงินบริจาคพรรคการเมือง

อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567

borrowพรรคที่ได้รับเงินบริจาค

ในปี

ยอดบริจาคให้ 72 พรรคการเมือง รวม3,250.38 ล้านบาท

ประชาธิปัตย์

1,217.64

ล้านบาท

ภูมิใจไทย

580.59

ล้านบาท

เพื่อไทย

352.9

ล้านบาท

ชาติพัฒนากล้า

235.81

ล้านบาท

ชาติไทยพัฒนา

202.91

ล้านบาท

borrowผู้บริจาคเงิน

หมายเหตุ: แสดงข้อมูลตามเอกสารที่ถูกประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของ กกต.

แสดง

ในปี

สี = พรรค

ประชาธิปัตย์

ภูมิใจไทย

เพื่อไทย

ชาติพัฒนากล้า

ชาติไทยพัฒนา

อนาคตใหม่

พลังประชารัฐ

ไทยรักษาชาติ

เสรีรวมไทย

ประชาภิวัฒน์

กัลยา โสภณพนิช

31.66

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ล้านบาท

รวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ

27.2

ล้านบาท

ประกอบ จิรกิติ

27.11

ล้านบาท

โชติ โสภณพนิช

20

ล้านบาท

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

18.5

ล้านบาท

บรรหาร ศิลปอาชา

18.4

ล้านบาท

พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์

17.07

ล้านบาท

พิชัย นริพทะพันธุ์

17

ล้านบาท

สังวรณ์ ลิปตพัลลภ

15.69

ล้านบาท

จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ

15.34

ล้านบาท