สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567กัลยา โสภณพนิช
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
ตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน1,787.58ล้านบาท
>
หนี้สิน2.62ล้านบาท
รายได้240.86ล้านบาท
>
รายจ่าย10.55ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 31,660,000 บาทมีเครือญาติ 16 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น156.38
คู่สมรส 1 คน1,631.19
บุตร 4 คน0.00
รวม (ล้านบาท)1,787.58
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.21
คู่สมรส 1 คน2.41
บุตร 4 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.62

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 1,784.96 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น11.66
คู่สมรส 1 คน229.20
บุตร 4 คน0.00
รวม (ล้านบาท)240.86
รายจ่าย
ผู้ยื่น7.38
คู่สมรส 1 คน3.17
บุตร 4 คน0.00
รวม (ล้านบาท)10.55

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 230.31 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
ไม่ระบุ8 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
สำนักพิมพ์เพื่อนรัก จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (C)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
31.66 ล้านบาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ยิ้ม พงศ์พูนสุขศรี
บิดา
มุ้ยฮวง แซ่เล็ง
มารดา
ณัฏฐ์ พงศ์พูนสุขศรี
พี่น้อง
ทิพยวรรณ สวนศิลป์พงศ์
พี่น้อง
นิทัศน์ พงศ์พูนสุขศรี
พี่น้อง
ปรียา ธรรมนิยม
พี่น้อง
วัลลัย FISHER (พงศ์พูนสุขศรี)
พี่น้อง
วิทิต พงศ์พูนสุขศรี
พี่น้อง
อนุตร พงศ์พูนสุขศรี
พี่น้อง
กิติยา โสภณพนิช
บุตร
ชลิต โสภณพนิช
บุตร
โชติยา อาฮูยา
บุตร
สุภณา โสภณพนิช
บุตร
โชติ โสภณพนิช
คู่สมรส
ชิน โสภณพนิช
บิดาคู่สมรส
บุญศรี โสภณพนิช
มารดาคู่สมรส