ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (81293) กิจกรรมการฆ่าเชื้อและกำจัด
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
200,000 บาท