ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (41001) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

พรรคที่บริจาคให้บ่อยที่สุดประชาธิปัตย์
รวมยอดบริจาค2.5 ล้านบาท
บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (68102) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (71102) กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
200,000 บาท