ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท นพดลอีเลคทรอนิคส์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47595) ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
10,000 บาท