ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท พิจิตรคอนกรีตอัดแรง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (23951) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (42101) การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

พรรคที่บริจาคให้บ่อยที่สุดประชาธิปัตย์
รวมยอดบริจาค5.1 ล้านบาท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
4 ล้านบาท