ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47599) ร้านขายปลีกของใช้อื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (10502) การผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (65110) การประกันชีวิต
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
320,000 บาท