ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (46522) การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

พรรคที่บริจาคให้บ่อยที่สุดเสรีนิยม
รวมยอดบริจาค800000 บาท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
518,888.88 บาท