ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ภัทธมน เพ็งส้ม
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 200,000 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
200,000 บาท