ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท กรีนการ์เด้นโฮม จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (68102) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (20232) การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (21001) การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46441) การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แกรนด์ โพลี อินดัสตรี จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (22299) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แกรนด์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (18119) การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (21001) การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46441) การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท อุยเฮงเฮลท์คอนซูมเมอร์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46900) การขายส่งสินค้าทั่วไป
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
200,000 บาท