ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ภุชงค์ รุ่งโรจน์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 831,000 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
831,000 บาท