ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ไพโรจน์ ตั้งตรงศักดิ์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 9 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 10,000 บาท
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ซีเอฟ เคม จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46691) การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทิวลิป เค็มพลาสท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46691) การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท โนโวฟาร์ม จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46691) การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (45101) การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (45100) การขายยานยนต์
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พระราม3พัฒนา จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (68104) การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท เพอร์เคม จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46691) การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (20113) การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ฮงฮวด จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (46443) การขายส่งเครื่องสำอาง
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
10,000 บาท