ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ไพโรจน์ แก้วเนียม
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 73,902.47 บาท
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
73,902.47 บาท