ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (41002) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

พรรคที่บริจาคให้บ่อยที่สุดชาติไทยพัฒนา
รวมยอดบริจาค1 ล้านบาท
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ (สยาม) จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (45201) การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สวนไม้งาม จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (68102) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
10 ล้านบาท