ข้อมูลเงินบริจาค
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ประจักษ์ อัศวพลังพรหม
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
เกี่ยวข้องกับ 3 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 10,000,000 บาท
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท มาร์วิน เทคโนโลยีส์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (46599) การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47524) ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอฟโกไทย
  • ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
10 ล้านบาท