ผู้บริหารกระทรวง/ข้าราชการระดับสูง
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น69 ปีตำแหน่งล่าสุดนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน130.19ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้3.3ล้านบาท
>
รายจ่าย2.66ล้านบาท
มีเครือญาติ 10 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น98.66
คู่สมรส 1 คน31.53
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)130.19
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 130.19 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น2.85
คู่สมรส 1 คน0.45
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)3.30
รายจ่าย
ผู้ยื่น2.26
คู่สมรส 1 คน0.40
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.66

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.64 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น2.4385.1% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน0.3475.59% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)2.7783.79% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
น.ส.4จ4.88 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ประพัฒน์ จันทร์โอชา
บิดา
เข็มเพชร จันทร์โอชา
มารดา
ประกายเพชร จันทร์โอชา
พี่น้อง
ประคัลภ์ จันทร์โอชา
พี่น้อง
ปรีชา จันทร์โอชา
พี่น้อง
ธัญญา จันทร์โอชา
บุตร
นิฏฐา จันทร์โอชา
บุตร
นราพร จันทร์โอชา
คู่สมรส
จำรัส โรจนจันทร์
บิดาคู่สมรส
สุทิน โรจนจันทร์
มารดาคู่สมรส