ข้อมูลเงินบริจาค
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47732) ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (32112) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากเพชรพลอยและโลหะมีค่า
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (47611) ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
800,000 บาท