สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567วราวุธ ศิลปอาชา
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น50 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน826.09ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้3.97ล้านบาท
<
รายจ่าย6.19ล้านบาท
เคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 9,960,000 บาทมีเครือญาติ 10 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น655.26
คู่สมรส 1 คน159.71
บุตร 3 คน11.12
รวม (ล้านบาท)826.09
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 826.09 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น3.77
คู่สมรส 1 คน0.19
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)3.97
รายจ่าย
ผู้ยื่น6.19
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)6.19

รายได้ น้อยกว่า รายจ่าย 2.23 ล้านบาท

การเสียภาษี

เงินได้พึงประเมิน

ผู้ยื่น2.7372.41% ของรายได้
คู่สมรส 1 คน0.000% ของรายได้
รวม (ล้านบาท)2.7368.92% ของรายได้

*คำนวณ % จาก (เงินได้พึงประเมิน/รายได้) x 100

เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด76 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
9.96 ล้านบาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
บรรหาร ศิลปอาชา
บิดา
แจ่มใส ศิลปอาชา
มารดา
กัญจนา ศิลปอาชา
พี่น้อง
ภัคณีรัศ ศิลปอาชา
พี่น้อง
ฑีฆรี ศิลปอาชา
บุตร
ปฬมพร ศิลปอาชา
บุตร
ฤทธน ศิลปอาชา
บุตร
สุวรรณา ศิลปอาชา
คู่สมรส
นฤเทพ ไรวินท์
บิดาคู่สมรส
สุมาลี ไรวินท์
มารดาคู่สมรส