สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น61 ปีตำแหน่งล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2566 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน110.24ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้1.68ล้านบาท
>
รายจ่าย0.85ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 5,000,000 บาทมีเครือญาติ 7 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น110.24
รวม (ล้านบาท)110.24
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 110.24 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น1.68
รวม (ล้านบาท)1.68
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.85
รวม (ล้านบาท)0.85

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 0.83 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด34.25 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บุรีรัมย์ศิลาชัย
  • ประเภทธุรกิจ (F)
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
5 ล้านบาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ชัย ชิดชอบ
บิดา
ละออง ชิดชอบ
มารดา
ชลอ ชิดชอบ
พี่น้อง
ทวีชัย ชิดชอบ
พี่น้อง
เนวิน ชิดชอบ
พี่น้อง
เพิ่มพูน ชิดชอบ
พี่น้อง
อุษณีย์ ชิดชอบ
พี่น้อง