สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 3/5/2567อนุทิน ชาญวีรกูล
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น53 ปีตำแหน่งล่าสุด-
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2562 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน4,248.83ล้านบาท
>
หนี้สิน50.26ล้านบาท
รายได้45.83ล้านบาท
>
รายจ่าย4.12ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 10 ธุรกิจ1 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองเคยบริจาคให้ 1 พรรคการเมืองรวม 8,000,000 บาทมีเครือญาติ 6 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น4,248.83
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)4,248.83
หนี้สิน
ผู้ยื่น50.26
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)50.26

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 4,198.57 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น45.83
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)45.83
รายจ่าย
ผู้ยื่น4.12
บุตร 2 คน0.00
รวม (ล้านบาท)4.12

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 41.71 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ250 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
ซิโน-ไทย เพรสเชอร์ เวสเซล แอนด์ ไอออน เวิร์คส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (C)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (F) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

พรรคที่บริจาคให้บ่อยที่สุดชาติไทยพัฒนา
รวมยอดบริจาค1 ล้านบาท
ธรธานี ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ปทุมวัน เรียลตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
มัตติกา จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
สวนไม้งาม จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
สวนเสรี จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
สินธนพัฒน์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (F) การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีบีแอลไทย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (K)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
อุทัยวิจิตร ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (L) การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
ประวัติการบริจาคเงิน
ให้พรรคการเมือง
ดู
ดู

รวมบริจาคให้พรรคการเมือง
8 ล้านบาท

เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
บิดา
ทัศนีย์ ชาญวีรกูล
มารดา
มาศถวิน ชาญวีรกูล
พี่น้อง
อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
พี่น้อง
นัยน์ภัค ชาญวีรกูล
บุตร
เศรณี ชาญวีรกูล
บุตร