สมาชิกวุฒิสภา
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น306.49
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)306.49
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.01
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.01

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 306.48 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น15.00
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)15.00
รายจ่าย
ผู้ยื่น0.00
บุตร 1 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

รายได้ มากกว่า รายจ่าย 15.00 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
โฉนด12 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
เชียงแสน ฟาร์ม จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (R)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (G) การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
เทเวศประกันภัย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (K) การประกันวินาศภัย
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ไทยเวียต อินเวกซิม จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (M) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (K)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ผาแดง อินดัสทรี จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (B) การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
โพลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (C) การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (H)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
โรงแรมพระพิทักษ์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (I) โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
สยามซิตี้เรียลเอสเตท เซอร์วิสส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ (M)
 • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ซ้ง แซ่จัง
บิดา
เอ็ง แซ่เฮ้ง
มารดา
ชาติชัย จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
สมชัย จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
สมเดช จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
โสภา ธนุษย์พงษ์
พี่น้อง
ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
บุตร