นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 5/2/2567สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
แชร์โปรไฟล์นี้
FacebookTwitterLine messenger
อายุ ณ ปีที่ยื่น67 ปีตำแหน่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรี
ดูประวัติการทำงานในรัฐสภาtheyworkforus.wevis.info
สถานะการเงินปี 2563 (ปีล่าสุดที่มีข้อมูลในระบบ)
ทรัพย์สิน149.37ล้านบาท
หนี้สินไม่มีข้อมูล 
รายได้2.31ล้านบาท
<
รายจ่าย2.85ล้านบาท
เกี่ยวข้องกับ 1 ธุรกิจ0 ธุรกิจ เคยบริจาคให้พรรคการเมืองมีเครือญาติ 13 คนที่เปิดเผยในบัญชีทรัพย์สิน
สถานะทางการเงิน
ปีที่ยื่นบัญชี(กรณีที่ยื่น)
- ไม่มีข้อมูล -
ทรัพย์สิน
ผู้ยื่น43.56
คู่สมรส 1 คน92.94
บุตร 3 คน12.87
รวม (ล้านบาท)149.37
หนี้สิน
ผู้ยื่น0.00
คู่สมรส 1 คน0.00
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)0.00

ทรัพย์สิน มากกว่า หนี้สิน 149.37 ล้านบาท

รายได้
ผู้ยื่น2.07
คู่สมรส 1 คน0.24
บุตร 3 คน0.01
รวม (ล้านบาท)2.31
รายจ่าย
ผู้ยื่น1.15
คู่สมรส 1 คน1.69
บุตร 3 คน0.00
รวม (ล้านบาท)2.85

รายได้ น้อยกว่า รายจ่าย 0.53 ล้านบาท

การเสียภาษี
เงินได้พึงประเมินไม่ได้ระบุไว้
เจาะลึกทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุด
กรรมสิทธิ์ห้องชุดอู่ทองคอนโด ชั้น 1216.27 ล้านบาท
ดาวน์โหลดข้อมูล
ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และโครงการภาครัฐ
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จำกัด
  • ประเภทธุรกิจ (71102) กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท
Credit:
เครือญาติที่เปิดเผย
ในบัญชีทรัพย์สิน
ชื่อ นามสกุลความเกี่ยวข้อง
ซ้ง แซ่จัง
บิดา
เอ็ง แซ่เฮ้ง
มารดา
ชาติชัย จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
สม จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
สมชัย จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
สมเดช จาตุศรีพิทักษ์
พี่น้อง
โสภา ธนุษย์พงษ์
พี่น้อง
ณฉัตร จาตุศรีพิทักษ์
บุตร
ณพล จาตุศรีพิทักษ์
บุตร
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
บุตร
อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์
คู่สมรส
ชูศักดิ์ ภิงคารวัฒน์
บิดาคู่สมรส
อนุโลม ชินวรรโณ
มารดาคู่สมรส